کالسکه چی

دوش دیوانه شدم، عشق مرا دید و بگفت، آمدم جامه مدر، نعره مزن، هیچ مگو

گفتم ای عشق من از چیز دگر میترسم...گفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو...من به گوش تو سخن های نهان خواهم گفت...سر بجنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو

پیش نوشت:

کم سرمایه ای نیست داشتن آدم هایی که حالت را بپرسند.

ولی از آن بهتر داشتن آدم هایی ست که وقتی حالت را می پرسند، بتوانی بگویی خوب نیستم.

 

*****************************

اى پروردگار خانه کعبه، اى مهربان، 

اى که یوسف را به یعقوب برگرداندى،

اى که ایوب را از گرفتارى نجات بخشیدى،

اى آمرزنده خطاى داود،  اى بالا برنده عیسى بن مریم و نجات دهنده او از دست یهود،

 اى پاسخ دهنده آواز یونس در تاریکیهاى دریا، 

اى که ابراهیم را خلیل گرفتى، اى که موسى را هم سخن خود ساختى، و محمد صلى الله علیه و آله را حبیب خود کردى ، 

ای که به لقمان حکمت و به سلیمان پادشاهی عطا کردی، 

 اى که ذوالقرنین را بر پادشاهان سرکش یارى دادى، اى که به خضر آب حیات دادى،

و براى یوشع بن نون آفتاب را پس از غروب کردن برگرداندى، اى که به دل مادر موسى آرامش بخشیدى،

ای که زکریا را به ولادت یحیى مژده دادى،  اى که اسماعیل را به آن ذبح عظیم فدا فرستادى،  

اى رفیق آزادم کن از حلقه هاى تنگ (روزگار) و بگردان از من هر غم و اندوه و فشارى را و کفایت کن مرا از هر چه طاقتش را ندارم.

 

**************

دارد می کُشد مرا این اگرها:

اگر من کنارش نبودم، اگر نیم ساعت آن ور تر این اتفاق می افتاد و می رفتم کلاس زبان،

اگر خواب بود و متوجه نمی شدیم، اگر به موقع نمی رساندمش بیمارستان، 

تنها بودم آخر. فقط من بودم و بابا. ...

و سکته مغزی.

*****

به کسی نگوئید ولی دارم دق می کنم از تصور اینکه نکند بدرفتاری کردند پرستارها،نکند چیزی لازم داشت و نیاوردند برایش. نکند تنهایی ترسید، دلتنگ شد ، نکند...

به کسی نگوئید ولی وسط گریه هایم آرزو می کردم کاش برادرم به جای من برادر داشت . برادرِ برادرم می شدم. دست روی شانه اش می گذاشتم و می گفتم تنها نیستی. نمی توانست گریه کند برادرم.

به کسی نگوئید ولی خیلی سخت است این روزها که چقدر هم دیر می گذرد.

************

خدایا ممنونم که حس خوب بودنش را نگرفتی از من. ممنونم که خواستی باشد و بماند و بیشتر قدرش را بدانم. ممنونم که حالش خوب است و به لطفت خوبتر می شود.

[دوشنبه ۱۳٩۱/٧/۱٧] [۱٠:٤٠ ‎ق.ظ] [عسل بانو]

عسل نوشت شما ()


Design By : Pichak