ما در ره عشق تو اسیران بلائیم...

یک قبله رو به تو

یک شاخه رازقی به جای مُهر

و اقتدا به حضورت

شاید مستجاب شود دعایم و  بیایی

خنده هایم بدون تو درد می کند.

 

(عسل بانو)

 

پی نوشت:

ما در ره عشق تو اسیران بلاییم
کس نیست چنین عاشق بیچاره که ماییم

بر ما نظری کن که در این شهر غریبیم
بر ما کرمی کن که در این شهر گداییم

زهدی نه که در کنج مناجات نشینیم
وجدی نه که در گرد خرابات برآییم

نه اهل صلاحیم و نه مستان خرابیم
اینجا نه و آنجا نه که گوییم کجاییم

حلاج وشانیم که از دار نترسیم
مجنون صفتانیم که در عشق خداییم

ترسیدن ما هم چو از بیم بلا بود
اکنون ز چه ترسیم که در عین بلاییم

ما را به تو سریست که کس محرم آن نیست
گر سر برود سر تو با کس نگشاییم

ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است
بردار ز رخ پرده که مشتاق لقاییم

دریاب دل شمس خدا مفتخر تبریز
رحم آر که ما سوخته‌ی داغ خداییم

حضرت مولانا

/ 8 نظر / 66 بازدید
شوکران

چقدرزمان زودمیگزردتابستون سال89 رومیگم چقدرزوددیرمیشودبرای همه انچه که ساختیم نمیدانم کدام شیرپاک خوردهای همه اش رابالگد زدوریخت وقتی حتی درسن من قادربهتصمیم گیری نیست چه بایدگفت همه زندگی جبراست اختیاری وجودندارد.خدایاتوشاهدباش ازدست من کاری برنمیاداماهمهتلاشم رامیکنمکه برگردم مطمئن باش.بمن اطمینان داشته باش.

نجمه رستمی

[گل][گل][گل]خخخخخخخخخخخخییییییییییییییییییلیییییییییییییییییی عالی بود مثل همیشه[بغل]

سعیده

[لبخند][قلب]

kazhal

بـگذار لبخـندم : بـگریـزد زیــر پوســتت بـگذار بودنـت را : با همـین یـک شـعر از آن خـود کـنم هـنوز تـکه ای از تـو در مـن اسـت کـه گـاهـی لعـنتی ! بـد جـور دلتـنگت مـی شـود ... - - - شهامت میخواهد سرد باشی و گرم لبخند بزنی - - - کژال-روستای دلم

دنیا

زیبا بود موفق باشید و پایدار[گل]