این چه آداب پذیرایی و مهمان داریست؟

تو نباشی به غم و درد جوابم آریست

 

لهجه ی باز ترین پنجره ها  دیواریست

 

چند روزی دل من پیش تو مهمان شده است

 

این چه آداب پذیرایی و مهمان داریست؟

 

خنده های نمکینت دل زخمی را برد

 

آه لبخند غم انگیز من از ناچاریست

 

بی قرارم کن و بگذار که جاری باشم

 

مثل رودی که به انگیزه ی دریا جاریست

 

می روی حال خوشت رو به خرابی نرود

 

به سلامت که دلم منتظر بیماریست

 

پی نوشت:

 

واقعا این چه آداب پذیرایی و مهمان داریست؟  

 

 

مسیحای جوانمرد من ای ترسای پیر پیرهن چاک

 

هوا بس نا جوانمردانه سر دست.....آی

 

دمت گرم و سرت خوش باد

 

سلامم راتو پاسخ گوی، در بگشای

 

منم من ، میهمان هر شبت، لولی وش مغموم

 

نه از رومم نه از زنگم همان بی رنگ بی رنگم

 

بیا بگشای در،  بگشای،  دلتنگم

 

حریفا میزبانا میهمان سال و ماهت پشت در چون موج می لرزد.......

 

/ 1 نظر / 4 بازدید