روزگار غریب

ساعتی ست نشسته ام که بنویسمت

                       مشق های شبم که هیچ

                                          جریمه ها تمام شد

                                                      به دفترم نیامدی

پی نوشت:

امروز دیگه واقعا نمی دونم چی باید بنویسم

روزگار غریبی شده.....

 هیچی ندارم که بگم.

     عسل بانو

/ 1 نظر / 4 بازدید
به سراغ من اگر می آیی ...

>|:":\" به سراغ من اگر می آیید. پشت هیچستانم پشت هیچستان جایی است. پشت هیچستان رگ های هوا پر قاصدک هایی است که خبر می آرند از گل واشده در دورترین بوته خاک روی شن ها هم نقش سم اسبان سواران ظریفی است که صبح به سر تپه معراج شقایق رفتند پشت هیچستان چتر خواهش باز است تا نسیم عطشی در بن برگی بدود زنگ باران به صدا می آید آدم اینجا تنهاست و در این تاریکی سایه نارونی تا ابدیت جاری است به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا ترک بردارد چینی نازک تنهایی من سروده سهراب سپهری \":_\:-/::