راز

برای رنج خاموش دوست جدیدیم  که به من افتخار اعتماد داد:

سالها گذشت و گنجشک با خدا هیچ نگفت.

فرشتگان سراغش را از خدا می گرفتند. خدا هر بار به آنها اینگونه می گفت:

(( من تنها گوشی هستم که غصه هایش را می شنوم و یگانه قلبی ام که درد هایش را در خود نگه می دارد.))

سرانجام گنجشک روی شاخه ای از درخت دنیا نشست. فرشتگان چشم به لب هایش دوختند. گنجشک هیچ نگفت و خدا لب به سخن گشود: (( با من بگو از آنچه سنگینی سینه توست))

گنجشک گفت:

لانه کوچکی داشتم، آرامگاه خستگی هایم بود و سر پناه بی کسی ام. تو همان را هم از من گرفتی

آن طوفان بی موقع چه بود؟

چی می خواستی از لانه ی محقرم؟

کجای دنیا را گرفته بود؟

و سنگینی بغض راه برکلامش بست. سکوتی در عرش طنین انداخت.

فرشتگان سر به زیر انداختند.

خدا گفت:(( ماری در راه  لانه ات بود. خواب بودی.باد را فرمان دادم لانه ات را وا‍‍ژگون کند و تو از کمین مار پر گشودی))

گنجشک خیره در خدایی خدا مانده بود.

خدا گفت: (( چه بسیار بلاها که به واسطه محبتم از تو دور کردم و تو ندانسته به دشمنی ام برخاستی))

اشک د ر دیدگان گنجشک نشسته بودوناگاه چیزی در درونش فروریخت. های های گریه هاش ملکوت خدا را پر کرد

 

/ 3 نظر / 5 بازدید
ساناز و بهنام

تو دوست داشتنی هستی اگر دردهایت تو را از دیدن دردهای دیگران کور نکرده باشد.

کارمندان بانک ملی ایران

سلام . عزیز عیدتون مبارک

ساناز و بهنام

اگر کمتر به غير ممکن عقيده مند باشيم خيلي کارها خواهيم کرد