روز پدر مبارک

دست همیشه به معنای آغوش نیست !
گاهی فقط امنیت است . . .
مثل «دست پـــــــــــدر» !!!

 

 

 

پی نوشت:

پیشانی حاجی شهر پینه بسته ، دستان پدرم نیز همینطور !
بزرگتر که شدم تازه فهمیدم پدرم با دستانش نماز می خواند !
به سلامتی همه پدرها . . .

 

/ 3 نظر / 35 بازدید
shayan

دَر روزگاری که هَــمراه اَول خـداست،هیچکس تنها نیست روزگارتـــــان خدایی باد بهم سر زن منتظرتم با سه مطلب جدید

شوکران

تولد یک احساس است ناخواسته وغیرمنتظره می اید. درنمی زند ناگهان حاکم وجودت میشود. به دیدن نیست به شنیدن هم نیست. کم نمی شودزیاد هم نمی شود. یک چیز نیست همه چیز است. ازقلبت نمی رود که گوشه ای از خیالت کزمی کند. دلت می خواهددعواکنی.لج کنی.قهرکنی.وزودترازهمیشه پشیمان میشوی. میخواهی اشتی کنی واز دلش دربیاوری. امادیگرنیست...... بهرتقدیر... عشق اجازه نمیگیرد که بیایدومی اید. حالااسمش راهرچه میخواهی بگذار. عشق زاده میشودبامابی انکه بخواهیم... بدون توضیح......

ایگونا

بزرگتر که شدی چیزهای بیشتری هم خواهی فهمید...