اینا رو می شناسین؟

یه عکس دسته جمعی خاطره انگیز........

 

/ 9 نظر / 24 بازدید
hmaz

ملوان زبل کو پس؟ دعوت نبوده؟[لبخند] من انو دوست داشتم که نیست[ناراحت]

hmaz

حتی سگ آقای پتی بل هم هست ولی اون بنده خدا نیست[چشمک]

سعیده

وای عسلک چی گذاشتی...مامان...عسل! منو بردی به کودکی همین این پستت هم اولی با اون دفترچه ی خاطر انگیز که فقط اوایل شصتی ها قبل از این دفترهای فانتزی ازش نشون دارن همه اینا دوست دارم[ناراحت]حتی بنیامین که جکی و جیل و دنبال می کرد...همه ی همه رو....چقدر بچه شدم...دلم همشون رو خواست[ناراحت]

فامیل دور

بابا لنگ دراز رو دیدم با حنا دختری در اتوبان اون خدمتکار سیاه ها رو هم یادمه ولی نمیدونم کین انگار دکتر ارنست هم هست[نیشخند]

عادل

پس سرنتی پیتی کوجاس؟[نیشخند]

فروغ خاموش

چه عکس باحالی[نیشخند]

فروغ خاموش

عادل بی معرفت هم که اینجاست[خنثی]فامیل درو هم هست[خنثی] خوبه همه خوش باشید

عادل

نخیرم من بی معرفت نیستم. داشتم نوبتی به همه بچه ها سر میزدم. به تو هم سر میزنم خانم مهندس...[لبخند]

چشم بنفش

آخیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی!