باز شاعرم کردی

آن طرف تویی، تنها، آخرِ جوانمردی

این طرف من و... تنها با تو حس همدردی

 

آن طرف کسی دارد بی گناه می میرد

این طرف همه شادند، در کمال خونسردی

 

گفته ای که بیماری، زخم تیغ می خواهی

این طرف همه اما... در نهایت سردی

 

گر چه دست من خالیست، با تمام احساسم...

با تو و غمت اینجا، انتهای دلسردی

 

حس من به تو شاید...نه، ولی ، اگر...اما

خوبِ من نمی دانم، باورم نمی کردی؟

 

مثل آتشم امشب، شعله می کشم از تب

با غمت چه آوردی؟... باز شاعرم کردی

 

 

 

 

پی نوشت:

چشمه شعرم خشکیده بود، باریدی.... دوباره جوشید... باز شاعرم کردی.

(( عسل بانو))

/ 0 نظر / 32 بازدید