حالا که آمده ای

حالا که آمدهای
سلام
حالا که نمی
روی
خداحافظ
ای همه شب
هایی که با هم
گریه کردیم

 

حالا که آمدهای
چه لباس
های مهربانی پوشیدهاند
همه
ی این کلماتی که از تو میگویند

 

 

حالا که آمده ای

دلم برای این ماه و این ستاره می سوزد

امشب چگونه سر بر بالش خواب می گذارند

با این همه بیداری!

 


حالا که آمده ای

آن سوزنبان را بد عادت نکن

بگو که خیال سفر نداری

 


حالا که آمده ای

این همه کبوتر و این همه گنجشک

چرا به لانه هایشان بر نمی گردند

تو که جائی نرفته بودی!

 

 

حالا که آمده ای

گریه نکن

دیگر مشق نمی نویسی

همه ی مدادهایت رنگی است

 

حالا که آمده ای

همین جا بنشین

و فقط از خدا بپرس

چقدر با هم بودن خوب است

 

حالا که آمده ای

هی بر نگرد و هی پشت سرت را نگاه نکن

گنجشک های آن شهر دور دست هم

برای خود فکری می کنند

 

حالا که آمده ای

هی دست و دلم را نلرزان

هی دلواپسم نکن

اگر نمی مانی

بیابان های بی باران

منتظرم هستند

 

حالا که آمده ای

همین پرنده بی طاقت

که تو را گم کرده بود

با خیال راحت

دلش را بر می دارد و

به جانب جنگل های دور می رود

 

حالا که آمده ای

تازه می فهمم

احساس آن دهقان پیر و

مزه ی دعای باران را

 

حالا که آمده ای

سلام

حالا

/ 2 نظر / 3 بازدید
مثل همیشه

گریه نکن دیگر مشق نمی نویسی همه ی مدادهایت رنگی است .... به نظرم تنها جای بکرش همین بود عسل بانو با اینکه خیلی برای شاعرش احترام قائلم ... با این همه مداد رنگی رنگی با چشمای ناز و به این قشنگی دفتر دلواپسی رو برش دار آهای خانم و نور و رنگ و اطوار یه خونه ی آبی بکش برامون