خشت دل

می گفت به حرفهای من شک دارد

(با لحن مُفتّشی که مدرک دارد)

 

در این بازی حکم، با خشت  دلش

با هر ورقی هزار و یک  تک  دارد

 

 

 

((عسل بانو))

/ 0 نظر / 9 بازدید