شاید افسانه من نیز زبانزد بشود

هرچه بیشتر می گریزم
به تو نزدیکتر می شوم
هر چه رو برمی گردانم
تو را بیشتر می بینم
جزیره ای هستم
در آب های شیدایی
از همه سو
به تو محدودم.
هزار و یک آینه
تصویرت را می چرخانند
از تو آغاز می شوم
در تو پایان می گیرم

(عمران صلاحی)

 

پی نوشت1:

ناگهان آمد و زد، آمد و کشت ،آمد و برد
- او فقط آمده بود از دل ما رد بشود-

تیشه برداشته ام ریشه خود را بزنم
شاید افسانه ی من نیز زبانزد بشود

 

(حامد بهاروند)

 

پی نوشت 2:

اشتباهی شده ام عاشق چشمان شما، عفو کنید!
یا پریشان شده ی موی پریشان شما، عفو کنید!
دست من نیست که عاشق شده احساساتم!
اینکه چشمم شده گریان شما، عفو کنید!

(هدی به نژاد)

 

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
رایحه‌

[لبخند][دست][گل]

مثل همیشه

همچو فرهاد بود کوه کنی پیشه ی ما کوه ِ ما سینه ی ما ناخن ما تیشه ی ما ... دوست دارم وبلاگت رو