..................

پیش نوشت:

....................................................................

...................................................................................................................

*****************

 

به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم

بیا کز چشم بیمارت هزاران درد بر چینم

الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد

مرا روزی مباد آن دم که بی یاد  تو بنشینم

جهان پیر است  بی بنیاد از این فرهاد کش فریاد

که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم

ز تاب آتش دوری شدم غرق عرق چون گل

بیار  ای باد شبگیری نسیمی زان عرق چینم

جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی

که سلطانی عالم را طفیل عشق می بینم

اگر بر جای من غیری گزیند دوست حاکم اوست

حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم

صباح الخیر زد بلبل کجائی ساقیا برخیز

که غوغا می کند در سر خیال خواب دوشینم

شب رحلت هم از بستر روم در قصر حورالعین

اگر در وقت جان دادن تو باشی شمع بالینم

حدیث آرزومندی که در این نامه ثبت افتاد

همانا بی غلط باشد که حافظ داد تلقینم

 

(حافظ شیرازی)

پی نوشت:

..................................

.........................................................................

گاهی می شود برای یک عزیز چند سطر سکوت به یادگار گذاشت، تا او در خلوت خود هرطور که خواست آن را معنا کند.

 

 

/ 3 نظر / 8 بازدید
ساغر

البته اگه خلوت بشه دورش . . .

رایحه

مرا روزی مباد آن دم که بی یاد تو بنشینم...خیلی زیبا بود دوست خوبم.شاد و استوار باشی