اشتباه

تو یک اشتباه خوشــایـندی

همین تو، که هی قاه قاه می خندی

و دلت هر چه خواست می گویی

و دلت هر چه  خواست می بندی

              * * *

تو یک اشتباه خوشــــایندی

 که به دیار دلم مثال شبگردی

که اگر دلت خواست باشی و

که اگر دلت خواست برگر دی

 

 

پی نوشت:

خیلی وقتا گرفتار اشتباهی میشیم که نمی دونیم  چرا و از کجا شروع شد.

اگر کسی بپرسه چرا؟ چیزی نداریم بگیم.

ولی با وجود این اشتباه حالمون خوبه، عجب اشتباه خوشایندی.

 تو یک اشتباه خوشایندی.

(عسل بانو)

/ 0 نظر / 5 بازدید