خوش به حال....

خوش به حال هابیل

چقدر راحت همون اول اول دنیا یاد داد  که میشه صورت مسئله رو پاک کرد.

میشه برادر کشت و بعد سر کرد زیر برف مثل کبک.

حیف که اون موقع این یارو گینس نبود ثبتش کنه.

یا همین برادرای یوسف

انداختنش تو چاه و در رفتن.

باز صورت مسئله رو پاک کردن.

کاش یکی این روزا صورت مسئله های ما رو پاک کنه

مردیم از این همه مسئله  ولله

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
کارون ب خروش

انشا الله به همین زودی جواب درست مسائلت رو پیدا میکنی تا نیازی به پاک کردنش نداشته باشی