بی گمان معشوق بودن آن چنان هم ساده نیست

 

 

 

ماجرای عشق ما یک اتفاق ساده نیست


قصه این عشق های پیش پا افتاده نیست

 

 

عشق ما با التهابی از جنون آمیخته ست


چون هوسناکی مشتی مردم واداده نیست

 

با جنون و التهاب عاشقی مانند من


بی گمان معشوق بودن آن چنان هم ساده نیست!

 

 

در تلاطم های اقیانوس پر طوفان عشق

 

پای واپس می کشد موجی که طوفان زاده نیست

 

 

گام هایم با تو هر دم در شروعی تازه اند

 

پیش رو جز وسعت بی انتهای جاده نیست

 

 

بی گمان چون تو زنی عاشق نمی آید به دست


در شکیبایی زنی همچون تو فوق العاده نیست

 

 

عطر زلفت در تن گلهای وحشی ریخته ست


ناز چشمت در نگاه آهوان ماده نیست

 

 

با تو باید تا افق های رهاتر پر کشید


آه، بال من برای پرزدن آماده نیست

 

(محمدرضا ترکی)

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید