گاهی...

گاهی نمی دانیم این جایی که هستیم تقدیر ماست یا تقصیر ما.

گاهی نمی دانیم بنویسیم پای قسمت و حکمت یا بگذاریم به حساب ....

گاهی به نرخ روز غصه می خوریم.

گاهی غم برای خوردن کم نداریم خودمان، خدا هم قربانش بروم غم لقمه می گیرد برایمان.

گاهی مشکلاتمان چند مجهولی می شوند، راهی برای حل کردنشان پیدا نمی کنیم

گاهی انگار رد نمی شود نه زمان، نه آب خوش از گلوی زندگیمان.

گاهی....

نمی شود چیزی گفت...

همیشه باید کسی باشد که سه نقطه ی آخر جمله هایت را بفهمد.

اگر خواندی کاسکه چی را و معنی سه نقطه ها را فهمیدی، برای یک دوست دعا کن.

 

 

یا رب کجاست محرم رازی که یک زمان

      دل شرح آن دهد که چه گفت و چه ها شنید

 

 

/ 9 نظر / 22 بازدید
سعیده

گاهی که نه! ...ها را خوب می فهمم... چنته مان پر است از همین ...ها! دعا می کنم حتی اگه تو کوله بارت یک نقطه هم نداشته باشی!

فروغ خاموش

همیشه برای همه دوستان دعا میکنم.چه بفهمم چه نفهمم[گل]

شوکران

زهرجا بگذرد تابوت من غوغا به پاخیزد چه سنگین میرود این مرد ه ازبس ارزو دارد.

نگار

گاهی خدا غم لقمه میگیرد برایمان اما شربت شادی در سفره مان میگذارد برای فرو دادنش! محتاجیم به دعا! ولی رو جفت چشام!

hmaz

اینش سزا نبود دل حق گزار من کز غمگسار خود سخن ناسزا شنید ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[گل]

hmaz

یا رب کجاست محرم رازی که یک زمان دل شرح آن دهد که چه گفت و چه ها شنید اینش سزا نبود دل حق گزار من کز غمگسار خود سخن ناسزا شنید

نغمه

دنیا جای پیچیده ایست ...گاهی اوقات ادم توش با مسائل مشکلی مواجه میشه که کلافت میکنه[اوه] انشالله که هر کجای این سرزمین خاکی هستی با وجود مشکلاتم آسمون دلت آبی باشه و به بهترین خواسته هات برسی[گل]

kazhal

دعا تنها هدیه رایگانی است که میتوان به هرکس داد و پاداش بسیار برد. در لحظات استحابت دعا میخوانم خدار را تا استجابتت کند ... - - - روستای دلم . کژال.