گاه آرزو می کنم زورقی باشم برای تو

تا بدانجا برمت که می خواهی

زورقی توانا به تحمل باری که بر دوش داری

زورقی که هیچ گاه واژگون نشود

به هر اندازه که نا آرام باشی

یا دریای زندگیت متلاطم باشد

دریایی که در آن بی غمی

 

 

((مارکوت بیگل))

/ 0 نظر / 4 بازدید