# شعر
پیش نوشت:     از لعل لب توست که در حاشیه ی قم   هی شعبه زده حاج حسین و پسرانش.     **************************************** تا بیفتد روسریت از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 93 بازدید

علی..... کعبه .... بهشت

پیش نوشت:   امشب از فرق علی کعبه پلی زد به بهشت چه مراعات النظیریست علی........        کعبه ..........                  بهشت ................     ************************************************* باز امشب منادی کوفه، از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 87 بازدید