کاش می گفتی چرا من لایق عشقت نبودم

من که با تارم، به پودم، بودنت را می ستودم

کاش یک بار از سر شرم، از نماندن گفتی بودی

یا که قبل از بودن من مریمت را چیده بودی

 

من که در ناباوری ها ، رفتنت را می نگارم                                           

ذره ای هم آنچه گفتی، به خدا باور ندارم

 

من که از آن روز اول گفته بودم میروی تو

باز با اصرار و خواهش از نرفتن دم زدی تو

رفتن؟ آن هم بی صدا؟ اما جوابم این نیود...

گفته بودم می روی، تو جا زدی، اما چه زود!

 

نوری از یاد تو مانده، روشن، اما بی فروغ

حرفهایت مثل قصه، خواندنی اما دروغ

داستان عشق ما افسانه ای شد ماندگار

بر زمینم زد عجب این بی مروت روزگار

/ 0 نظر / 6 بازدید